Yvon van der Laan | Fotografie

Privacy

Yvon van der Laan Fotografie, gevestigd aan de Bokslootsweg 7, 8427 RL te Ravenswoud is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • Bokslootsweg 7, 8427 RL Ravenswoud
 • 06-51211490
 • www.yvonvanderlaanfotografie.com
 • yvonvanderlaanfotografie@gmail.com

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Yvon van der Laan Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt:

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Yvon van der Laan Fotografie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Aangeraden wordt dan ook als ouders betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Yvon van der Laan Fotografie zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via yvonvanderlaanfotografie@gmail.com, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt:

Yvon van der Laan Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van informatie over Yvon van der Laan Fotografie
 • Het verzenden van de nieuwsbrief
 • Het verzenden van informatie over uw aangevraagde product of dienst

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard:

Yvon van der Laan Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Adresgegevens en telefoonnummer - tijdens afname van het product of de dienst
 • E-mailadres zolang de klant in het e-mailbestand wil staan (toezending informatie over Yvon van der Laan Fotografie of nieuwsbrief)

Delen van persoonsgegevens met derden:

Yvon van der Laan Fotografie verstrekt geen gegevens aan derden en maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yvon van der Laan Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Yvon van der Laan Fotografie van u ter beschikking heeft te verwijderen. Stuur een email naar yvonvanderlaanfotografie@gmail.com om er zeker van te zijn dat uw gegevens worden verwijderd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Yvon van der Laan Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met yvonvanderlaanfotografie@gmail.com.